Szkoła z klasą 2.0
Szkoła z klasą 2.0

 

 

W roku szkolnym 2012/2013 nasza szkoła brała udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym "Szkoła z klasą 2.0". Po zrealizowaniu wszystkich działań w programie zdobyliśmy Certyfikat 2.0 a nasza szkoła otrzymała tytuł Szkoły z klasą.

 

 

Program poświęcony był poprawie jakości polskiej szkoły i miał na celu wprowadzenie w szkole nowego sposobu myślenia o oświacie, promowanie zasad wspierających nowoczesną i efektywną edukację, które podnoszą jednocześnie jej poziom. Pomysłodawcy akcji pragnęli oddziaływać na poprawę kultury wychowawczej w szkołach, a także ożywić współpracę szkół z ich środowiskiem lokalnym.

Program to sześć głównych zasad dobrej, mądrej, przyjaznej uczniom, nauczycielom i rodzicom szkoły:

1.Szkoła dobrze uczy każdego.

2.Szkoła ocenia sprawiedliwie.

3.Szkoła uczy myśleć i rozumieć świat.

4.Szkoła rozwija społecznie, uczy wrażliwości.

5.Szkoła pomaga uwierzyć w siebie, tworzy dobry klimat.

6.Szkoła przygotowuje do przyszłości.

Nasz udział w akcji przyniósł wymierne korzyści. Na wiele spraw zwróciliśmy baczniejszą uwagę. Wiele przedsięwzięć jest nadal kontynuowanych.

 

 
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dąbrowie, Powered by Joomla!