Kronika Szkolnego Koła Caritas
Kronika Szkolnego Koła Caritas

 

Rok szkolny 2016/2017

 

Skład i Zarząd Szkolnego Koła Caritas

Program Szkolnego Koła Caritas

Regulamin Szkolnego Koła Caritas

 

Czuwanie przy Bożym grobie

aaa

Droga krzyżowa

aaa

Dzielmy się sercem

aaa

aaa

aaa

Konkurs palm

aaa

Pomoc dzieciom w Syrii

aaa

aaa

aaa

Pomoc kościołom prześladowanym

aaa

aaa

aaa

Z życzeniami do seniorów

aaa

Z życzeniami do seniorów

Świece wigilijne

aaa

aaa

 

 

31 maja 2017 r.
Udział w diecezjalnym spotkaniu SKC w Instytucie Pastoralnym w Rzeszowie.

24-28 kwietnia 2017 r.
Członkowie SKC rozprowadzali ?cegiełki? jako pomoc dzieciom w Syrii. Zebrały kwotę 70zł. Zebrane pieniądze zostały przekazane na konto diecezjalnego Caritas. Dziękujemy rodzicom i  uczniom za dar serca dla potrzebujących dzieci.

14 kwietnia 2017 r.
Adoracja Najświętszego Sakramentu przy ciemnicy. Pan Jezus bardzo cierpiał za nasze grzechy. My chcieliśmy za nie przeprosić i podziękować za odkupienie modlitwą różańcową. Przygotowaliśmy rozważania tajemnic bolesnych różańca świętego.

11 kwietnia 2017 r.
Rozesłanie członków SKC ze świątecznymi życzeniami i własnoręcznie wykonanymi kartkami do byłych pracowników ZS w Dąbrowie. Osoby starsze, często chore i samotne bardzo cieszą się z takich odwiedzin.

10 kwietnia 2017 r.
Uczestniczyliśmy w corocznym konkursie Palm Wielkanocnym. To piękna uroczystość. Palm jest zawsze dużo i wszyscy wygrywają. Każdy uczestnik konkursu odszedł z drobnym upominkiem.

7 kwietnia 2017 r.
Droga krzyżowa w plenerze to już tradycja. Przygotowaliśmy część rozważań. Mieliśmy okazję dźwigać całkiem ciężki krzyż. To wielkie przeżycie dla dzieci, młodzieży i dorosłych.                                   

10 marca 2017 r.
Przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy rozważania stacji drogi krzyżowej. Myślą przewodnią była pomoc młodych ludzi potrzebującym, tym wokół nas - rodzicom, rodzeństwu, dziadkom, kolegom i koleżankom w szkole, na podwórku itp. oraz umiejętność przebaczania.

[Zobacz galerię zdjęć]

6-8 stycznia 2017 r.

Dzieci ze SKC włączyły się w akcję "Kolęda misyjna". Przygotowały scenkę bożonarodzeniową, kostiumy i w dniach 6 stycznia i 8 stycznia odwiedzały nasze domy. Zebrały kwotę 1330 zł (tysiąc trzysta trzydzieści złotych). Pieniądze te zostały przekazane księdzu proboszczowi.
Grupa I: Wiktoria Czapka, Anna Czapka, Jakub Czapka, Oliwia Burchardt, Julia Wdowiarz
Grupa II: Karolina Hnatko, Wojciech Trala, Oliwia Paśko, Gabriela Nowak.
Dziękujemy dzieciom za czas i wytrwałość w kolędowaniu w tak niskich temperaturach.

6 grudnia 2016 r.
Członkowie SKC otrzymali upominki z rąk św. Mikołaja, który odwiedził naszą szkołę. Upominki zostały zakupione z symbolicznych składek członkowskich. To niewielkie wyróżnienie, ale było miło.

2 grudnia 2016 r.
Czas świąt to miłe słowa, życzenia, upominki, choinka, czas szczególnej pamięci o ludziach starszych, samotnych, chorych. Na zajęciach plastyki wykonaliśmy kartki świąteczne, zredagowaliśmy życzenia od społeczności szkolnej. Po zajęciach dzieci ze szkolnego Caritas zaniosły kartki byłym pracownikom szkoły. Spotkały się z miłym przyjęciem i serdecznymi słowami podziękowania za pamięć.

aaa


21 listopada - 6 grudnia 2016 r.
"Dzielmy się sercem" - szkolne koło Caritas zorganizowało akcję zbierania zabawek, gier, puzzli dla dzieci ze szpitala. Zebraliśmy bardzo dużo pluszaków i innych upominków. Świetlica szpitalna nie przyjęła nam tych zabawek, ponieważ w tym okresie zostali dobrze zaopatrzeni przez sponsorów. Wszystkie zebrane przedmioty zostały przekazane do Domu Dziecka w Żyznowie koło Strzyżowa. Pani dyrektor domu dziecka przyjęła nas bardzo serdecznie. Dzieci bardzo się ucieszyły.

[Zobacz galerię zdjęć]

21-30 listopada 2016 r.
"Wigilijna świeca Caritas" - uczniowie włączyli się w akcję rozprowadzania świec.  Ze sprzedanych świec uzyskali 100zł. Pieniądze te zostały przekazane ks. proboszczowi Arturowi Ziąber do ogólnego rozliczenia parafii.

25 listopada 2016 r.
Udział w spotkaniu opiekunów i wolontariuszy SKC diecezji rzeszowskiej w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie. Spotkanie z ks. biskupem Janem Wątrobą. W czasie spotkania usłyszeliśmy kilka świadectw osób chorych i związanych z wolontariatem.

14-18 listopada 2016 r.

Ogólnopolska akcja charytatywna - zbiórka do puszek jako pomoc kościołom prześladowanym. Dziewczynki codziennie na jednej przerwie kwestowały na korytarzu szkolnym. Zebrały 63 złote. Kwota ta została przekazana na konto Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Dziękujemy wszystkim, którzy podzielili się swoim kieszonkowym z potrzebującymi.

[Zobacz galerię zdjęć]

3 listopada 2016 r.
Spotkanie organizacyjne członków SKC. Zapoznanie z regulaminem, programem, ustalenie harmonogramu spotkań.

Wybory do zarządu SKC.
Przewodnicząca: Gabriela Nowak kl. VI
Sekretarz: Karolina Hnatko kl. VI
Skarbnik: Oliwia Butchardt kl. VI

29 września 2016 r.
Powołanie SKC przy Szkole Podstawowej w Dąbrowie.

Dokonał tego dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej ks. Stanisław Słowik.

 
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dąbrowie, Powered by Joomla!