REALIZOWANE PROJEKTY W NASZEJ SZKOLE
REALIZOWANE PROJEKTY W NASZEJ SZKOLE

REALIZOWANE PROJEKTY W NASZEJ SZKOLE

- Razem odkryjmy świat programowania - projekt fundacji VCC w ramach projektu PO Cyfrowa Polska zatwierdzony do dofinansowania, jesteśmy jedyną szkołą w gminie, która realizuje ten projekt.


Korzyści z tego projektu: Przeszkolenie 3 nauczycieli z zakresu programowania, laptopy z oprogramowaniem dla nauczyciela uczestniczącego w programie, zajęcia dla dzieci z instruktorem 30 godzin - styczeń 2018 roku oraz pomoce dydaktyczne dla szkoły

- Tablica multimedialna - monitor - program MEN ok.17 tys. zł
- Gabinet higienistki - doposażenie w sprzęt medyczny - ok. 7 tys. zł
- projekt doposażenie bibliotek szkolnych - 6 tys. zł
- aktualnie jesteśmy jedną z czterech szkół z gminy przestępujących do udziału w projekcie unijnym 9.1.2, który pozwoli nam, doposażyć szkołę w nowoczesny sprzęt komputerowy i edukacyjny.

Środki własne

W tym roku zaadoptowaliśmy pomieszczenie na salę muzyczną doposażając ją w sprzęt muzyczny/instrumenty - środki własne/powoli będziemy ją doposażyć.

Do końca roku kalendarzowego oddamy salę do zajęć ZPT / plastyki / zajęć laboratoryjnych / środki własne / wcześniej niż planowaliśmy.

Pozyskaliśmy cztery komputery - /darowizna / do sali telewizyjnej, które mamy zamiar wyposażyć w oprogramowanie edukacyjne dostępne dla uczniów.

 
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dąbrowie, Powered by Joomla!